Pedagogia i Didàctica de la Religió II


Curs complementari a l'assignatura «Pedagogia i Didàctica de la Religió» que figura en el pla d'estudis dels graus en Educació del CESAG. Només es podran matricular alumnes de quart curs d'aquestes titulacions.
Requisit d'accés: tenir aprovada l'assignatura de quart curs "Pedagogia i Didàctica de la Religió". • Completar els continguts de l'assignatura amb el mateix nom del pla d'estudis d'Educació (Pedagogia i Didàctica de la Religió I), amb altres 3 crèdits perquè sumats als de l'assignatura presencial de la cursa, completin els 6 crèdits que figuren en el mòdul de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia que formen part del programa de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA).
  Amb la realització d'aquest curs, i l'assignatura del pla d'estudis aprovada, els alumnes que ho sol·licitin obtindran el reconeixement de crèdits i consegüent convalidació de l'assignatura que forma part del mòdul de la DECA que el CESAG ofereix de forma online.

 • Alumnat de quart curs dels graus en Educació del CESAG.

 • Guia docent de 'Pedagogía i Didàctica de la Religió II

  1.- Què és la Intel·ligència Espiritual (IES)?
  1.1.- No confondre espiritualitat amb religiositat
  1.2.- Del perquè cal educar en la Intel·ligència Espiritual
  1.3.- Beneficis de l'educació en la Intel·ligència Espiritual
  1.4.- Potencialitats de l'educació en la Intel·ligència Espiritual

  2.- Com treballar la Intel·ligència Espiritual a l'aula?
  2.1.- Les etapes en l'educació de la IES
  2.1.2.- L'etapa de l'educació en l'espiritualitat
  2.1.2.- L'etapa de l'educació en la transcendència
  2.1.3.- L'etapa de l'educació en la religiositat
  2.1.4.- L'etapa de l'educació en la religió cristiana

  3.- La iniciació dels infants a la Intel·ligència Espiritual
  3.1. La iniciació a l'atenció plena
  3.1.1.- Claus per a una atenció plena i conscient
  3.1.2.- Exercitar la contemplació
  3.1.3.- Cultivar l'admiració per la natura

  3.2.- La iniciació dels nins a l'oració
  3.2.1.- Errors pedagògics de l'educació en la pregària
  3.2.2.- L'Oratori

  3.3.- La iniciació a la narració i al mite
  3.3.1.- Tres tipus de narracions a l'escola
  3.3.2.-Les narracions bíbliques
  3.3.3.-La narració de la pròpia vida
  3.3.4.-Els mites, contes i paràboles

  3.4.- La iniciació dels infants a la filosofia
  3.4.1.- Practicar el diàleg
  3.4.2.- Practicar el qüestionament
  3.4.3.- Recerca de la veritat
  3.4.4.- Parlar de Déu als infants
  3.4.5.- Fer teologia amb els nins
  3.4.6.- L'Atri dels Nins

  3.5.- La iniciació a la litúrgia
  3.5.1.- Els signes i gestos
  3.5.2.- La celebració
  3.5.3.- Els elements litúrgics

  3.6.- La iniciació al sagrament de la Reconciliació

 • Eugeni Rodríguez Adrover. Sacerdot i Llicenciat en Ciències Religioses (especialitat en Catequètica) per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Màster en Acció Pastoral de l'Església (Universitat Pontifícia de Salamanca), Màster en Comunicació Institucional (Universitat Pontifícia de Salamanca) Discerniment Vocacional i Acompanyament Espiritual (Escola de formadors dels Jesuïtes), Disseny Gràfic i Comunicació Audiovisual (Universitat de Comunicació de Salamanca).

 • Hores presencials teòriques: Divendres 7 de febrer (de 8 a 12h) i divendres 21 de febrer de 2020 (de 8 a 12h)
  Examen, presentació de treball (10 minuts cada alumne). 6 de març de 2020 (8 a 12h)
  Dia pràctiques: divendres, 31 de gener de 2020, de 9.45h a 11.45h (Visita a la Seu)

  Total: 30 hores. 10 hores (8h teoria i 2 pràctica), més 20 hores treball a distància.

 • 122 euros

  FORMA DE PAGAMENT:
  1. Per TPV online, amb targeta bancària.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú