El Govern balear felicita al CESAG

por | Jun 27, 2022 | Institucional | 0 Comentarios

La presidenta Francina Armengol ha reconocido "la magnífica labor que realiza el CESAG y la apuesta por la calidad de los estudios"

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha felicitado al Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) por los sellos de calidad AI y AUDIT que ha recibido recientemente por el Ministerio de Universidades. Armengol ha enviado una carta a la directora del CESAG, doctora Julia Violero, donde reconoce «la magnífica labor que realiza el CESAG y la apuesta por la calidad de los estudios ofrecidos y por el crecimiento personal y profesional del alumnado».

Esta es la carta completa:

Querida señora:

Tengo el placer de felicitarle por el sello de calidad de acreditación institucional (AI) que la Agencia de Evaluación de la Calidad (ANECA) del Ministerio de Universidades ha otorgado al CESAG. Este sello se suma a la certificación AUDIT, con la cual también os distinguió la ANECA este mismo curso.

Sin duda, este sello es un reconocimiento importante a la magnífica labor que realiza el CESAG y a vuestra apuesta por la calidad de los estudios ofrecidos y por el crecimiento personal y profesional de vuestro alumnado.

Espero que esta distinción sea un aliciente para continuar con vuestra labor y continuar enriqueciendo el mundo educativo de nuestras Islas con vuestras valiosas contribuciones.

Reciban un saludo muy cordial.

Benvolguda senyora,

Ten el plaer de felicitar-vos pel segell de qualitat d’acreditació institucional (Al) que l’Agència d’Avaluació de la Qualitat (ANECA) del Ministeri d’Universitats ha atorgat al CESAG. Aquest segell se suma a la certificació AUDIT, amb la qual també us va distingir l’ANECA aquest mateix curs.

Sens dubte, aquest segell és un reconeixement important a la magnífica feina que duu a terme el CESAG i a la vostra aposta per la qualitat dels estudis oferts i pel creixement personal i professional del vostre alumnat.

Esper que aquesta distinció sigui un al·licient per continuar amb la vostra tasca i per continuar enriquint el món educatiu de les nostres illes amb les vostres valuoses contribucions.

Rebeu una salutació ben cordial.