Editorial de la revista digital Història de la Comunicació Social

La revista digital d’Història de la Comunicació Social sorgeix a iniciativa del Grup de Recerca d’Història de la Comunicació Social del CESAG, vinculat al Departament d’Humanitats, Ciències i Socials i Jurídiques, i amb l’objectiu de posar a l’abast dels investigadors i públic en general tota una sèrie de resultats de recerques que bé s’estan iniciant, o bé s’han finalitzat sobre qualsevol aspecte de la comunicació social. Passat, present i futur de la comunicació i del periodisme tenen cabuda dins aquesta iniciativa.

Inicialment, la revista té un periodicitat anual i s’estructura en dues parts. En primer lloc, tota una sèrie d’articles abordant un tema monogràfic el primer del qual va adreçat a analitzar les empreses periodístiques de les Illes Balears. I, en segon lloc, una miscel.lània d’articles de temàtica diversa.

   
Copyright 2010 © - CESAG, Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez