Director
Dr. Joan Josep Matas Pastor

Coordinador
Sr. Llorenç Espasa Ribot

Editor de la web
Sr. Llorenç Espasa Ribot


Responsable de les publicacions
Dr. Josep Joan Matas Pastor
Sr. Llorenç Espasa Ribot

Personal i col.laboradors del GHCS
Dr. Joan Josep Matas Pastor
Dra. Angeles Duràn Mañé
Dra. Neus Fernández Quetglas
Dr. Sebastià Serra Busquets
Dra. Catalina Amer Ballester
Dr. Antoni Vives Reus

Sr. Llorenç Espasa Ribot
Sr. Rafel Puigserver Pou
Sr. Arnau Company Mates
Sra. Isabel Vidal Sureda
Sra. Margalida Mateu
Sr. Nahuel López Acedo
Sr. Marc Schlüter
Sra. Francisca Llabrés Bestard
Sra. Empar Bosch Sansó
Sr. Tomàs Suau

   
Copyright 2010 © - CESAG, Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez