Línies de recerca
El present grup de recerca centra els seus esforços en l'anàlisi de l'ecosistema de comunicació a les Illes Balears, sense renunciar a l'abast estatal i internacional.
El grup primordialment vol fomentar l'anàlisi d'empreses periodístiques. En concret, les línies de recerca que se pretenen desenvolupar es poden classificar en les categories següents:
I. Catàleg d'empreses periodístiques de les Illes Balears.
II. Esdeveniments socials, culturals, polítics i econòmics a través dels mitjans.
III. Noves tecnologíes aplicades als mitjans de comunicació.

Projecte de recerca
La premsa diària de Mallorca en el camí cap a la democràcia (1975 - 1977)

   
Copyright 2010 © - CESAG, Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez