El "Grup de Recerca d'Història de la Comunicació Social" té l'objectiu d'impulsar i divulgar tot tipus de recerca que tengui relació amb qualsevol aspecte de la història de la comunicació. El grup es va crear el curs acadèmic 2009 / 2010.
El grup està obert a la participació de tots els professors, investigadors i estudiants que ho desigin. El grup d'Estudi realitza seminaris de lectures i està en procés d'elaboració d'una revista. La nostra intenció és ampliar el camp d'activitats en un futur proper.
   
Copyright 2010 © - CESAG, Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez