La Premsa Forana en ...

Sr. Rafel Puigserver Pou Doctorand en Ciències Socials i Humanitats i Màster en Comunicació pel CESAG Resum: Al finals del franquisme i durant el període de la transició democràtica espanyola, es varen viure canvis en el camps de la llibertat que es reflectiren a la premsa. A Mallorca la...

La premsa forana de ...

Sr. Rafel Puigserver Pou Doctorand en Història i Màster en Comunicació pel CESAG. 1. Introducció La premsa forana de Mallorca suposa des del nostre punt de vista, i en el marc de la història de la premsa, una forta empenta en la construcció d’una visió identitària de la realitat més propera,...