Les Illes Balears du...

Sr. Llorenç Carrió Crespí Professor d’història a l’IES Damià Huguet Resum: En un moment en què els drets laborals es troben en perill és important conèixer el seu origen. El moviment obrer durant la Transició va tenir un paper essencial en la lluita antifranquista i el cas de les Illes...