La premsa diaria mal...

Dr. Joan Josep Matas Pastor Professor del CESAG Resum L’article pretèn analitzar el paper que va jugar el Diario de Mallorca en el procés de transició política que anà des de la mort de Franco fins a les primeres eleccions democràtiques. A través de l’anàlisi de les editorials demostram com...

La premsa gratuïta a...

Dr. Joan Josep Matas Pastor Doctor en Història. Professor del CESAG. 1. Introducció Anivell internacional podem dir que la premsa gratuïta va aparèixer l’any 1995 quan dos periodistes Pelle Anderson i Robert Braunerhielm, i l’editora Monica Lindstedt distribuïren el primer exemplar de Metro...

Història de la ràdio...

Dr. Joan Josep Matas Pastor Doctor en Història. Professor del CESAG. 1. IntroduccióLa història de la ràdio a Mallorca ha de fer esment a tot un seguit d’inniciatives públiques i privades molt diverses que sorgeixen de la necessitat i la voluntat de transmetre informació, formació i...

La lengua de las mar...

Dr. Miguel Gual – Dr. Joan Josep Matas Professors del CESAG. Sr. Andrés López – Sr. Jacobo Gutiérrez Alumnes de 1r de Comunicació Audiovisual del CESAG. 0. Introducció Aquest article és el resultat de l’activitat de cine-forum que es desenvolupà en el CESAG en el context de la...