La nostra segona exp...

Sr. Llorenç Espasa Estudiant de Periodisme La revista acadèmica Temps de Comunicar continua la seva trajectòria amb la difusió del segon número.  La publicació, de caràcter anual, és un projecte creat per un col·lectiu d’investigadors, professors i estudiants de diverses Universitats amb la...

Les Illes Balears du...

Sr. Llorenç Carrió Crespí Professor d’història a l’IES Damià Huguet Resum: En un moment en què els drets laborals es troben en perill és important conèixer el seu origen. El moviment obrer durant la Transició va tenir un paper essencial en la lluita antifranquista i el cas de les Illes...

Aproximació a la tra...

Dra. M. Neus Fernández Quetglas Professora CESAG Resum castellà A pesar del valor que se otorga a la Transición como período clave para explicar la historia reciente, por ser el paso de  na dictadura a una democracia, cabe recalcar el papel fundamental que jugó TVE en las Illes Balears. TVE...

La Premsa Forana en ...

Sr. Rafel Puigserver Pou Doctorand en Ciències Socials i Humanitats i Màster en Comunicació pel CESAG Resum: Al finals del franquisme i durant el període de la transició democràtica espanyola, es varen viure canvis en el camps de la llibertat que es reflectiren a la premsa. A Mallorca la...

La premsa diaria mal...

Dr. Joan Josep Matas Pastor Professor del CESAG Resum L’article pretèn analitzar el paper que va jugar el Diario de Mallorca en el procés de transició política que anà des de la mort de Franco fins a les primeres eleccions democràtiques. A través de l’anàlisi de les editorials demostram com...

La revolución de los...

Dr. Nicolás José Moragues González Doctor en Historia y Licenciado en Historia del Arte. Miembro del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la Universitat de les Illes Balears. Resumen: Los medios de comunicación en Cuba están ligados a la realidad de su...