A l’inici de T...

Dr. Sebastià Serra Busquets Catedràtic d’Història de la UIB Amb gran satisfacció ens trobam amb el fruit d’una iniciativa que des de fa dos anys feia voltes i que s’ha concretat. Tenen vostès davant seu el resultat d’un conjunt de recerques i d’anàlisis sobre la comunicació des de la...

La premsa diària de ...

Dra. Catalina Amer Ballester Doctora en Història i Llicenciada en Periodisme. Des del segle XIX la nostra història està vinculada a la publicació de diaris. De fet es fa molt difícil entendre el nostre món sense tenir present la seva influència i la seva capacitat per traslladar a l’opinió...

Periodisme 2.0 a les...

Sr. Llorenç Espasa Ribot Estudiant de Periodisme. 1. Introducció El periodisme digital es pot definir d’una manera sintètica com la redacció i la distribució de notícies via Internet. Tothom anomena digital al tipus de periodisme especialment editat per a ser consultat a la Web. El periodisme...

La premsa gratuïta a...

Dr. Joan Josep Matas Pastor Doctor en Història. Professor del CESAG. 1. Introducció Anivell internacional podem dir que la premsa gratuïta va aparèixer l’any 1995 quan dos periodistes Pelle Anderson i Robert Braunerhielm, i l’editora Monica Lindstedt distribuïren el primer exemplar de Metro...

Història de la ràdio...

Dr. Joan Josep Matas Pastor Doctor en Història. Professor del CESAG. 1. IntroduccióLa història de la ràdio a Mallorca ha de fer esment a tot un seguit d’inniciatives públiques i privades molt diverses que sorgeixen de la necessitat i la voluntat de transmetre informació, formació i...

La premsa forana de ...

Sr. Rafel Puigserver Pou Doctorand en Història i Màster en Comunicació pel CESAG. 1. Introducció La premsa forana de Mallorca suposa des del nostre punt de vista, i en el marc de la història de la premsa, una forta empenta en la construcció d’una visió identitària de la realitat més propera,...