Tags

Related Posts

Share This

Periodisme 2.0 a les Illes Balears

Sr. Llorenç Espasa Ribot

Estudiant de Periodisme.

1. Introducció

El periodisme digital es pot definir d’una manera sintètica com la redacció i la distribució de notícies via Internet. Tothom anomena digital al tipus de periodisme especialment editat per a ser consultat a la Web. El periodisme digital utilitza un llenguatge escrit però també incorpora recursos multimèdia com la fotografia, l’àudio i el vídeo digital. És tracta d’un tipus de periodisme que pot usar tècniques pròpies de la premsa, la radio i la televisió.

Entre els diversos escrits sobre la comunicació actual hi ha una frase molt interessant entre l’Internet i el periodisme digital, de Ramón Salaverría, del Laboratori de Comunicació Multimèdia de la Universitat de Navarra que diu: “Internet és un mitjà que aglutina l’àudio, el text i les imatges. Internet té la instantània de la ràdio, la profunditat dels continguts de la premsa i l’impacte de la imatge televisiva”.

L’evolució en els mitjans de comunicació involucra la creació d’eines més sofisticades per transmetre informació d’una manera eficient i en el menor temps possible. Les activitats periodístiques sofreixen una transformació de caràcter ambigu, on d’una banda faciliten la tasca informativa, mentre que per altra banda exigeixen l’ús de mecanismes més complexos.

La comunicació es mecanitza a través de la tecnologia per adaptar-se a les noves necessitats d’augmentar la velocitat i reduir les distàncies.

Juntament a aquests canvis en la configuració de la informació, també hi ha nous escenaris en la transmissió i recepció de continguts mediàtics. El més important de tots es la xarxa, que ha vingut a revolucionar la interrelació entre receptors i emissors, per fer un pas a un altre esglaó de l’era digital. És a dir, es pot apuntar l’Internet com una eina que incorpora tots els mitjans de comunicació tradicionals. Cal recordar que la ràdio va necessitar 38 anys abans d’aconseguir els 50 milions d’oients, en tant que la televisió precisà 13 anys per arribar a la mateixa xifra. Internet, en gairebé 4 anys (des de 1991 fins 1995), arribà a més de 50 milions d’usuaris en tot el món.


2. Història de la premsa digital a Mallorca

Afinals de la dècada del 1990 va ser quan es va dur a terme la fase més important de la introducció de l’Internet tant a Espanya com a les Balears. Iamb ell un nou i revolucionari mitjà de comunicació.

Els inicis de la informació a Internet foren difícils, ja que, com hem vist en l’anàlisi anterior, la falta de coneixements sobre el funcionament d’Internet sumat a la lentitud del sistema suposaven un “hándicap” bastant important per a la seva utilització. Amesura que passava el temps, gràcies a avenços i l’assimilació que anava aconseguint, Internet va arribar a un punt on a poc a poc s’anaven introduint millores informatives, encara que de cada vegada augmentava més la velocitat de creació de nous sistemes i funcions a la Xarxa.

Un dels motius d’això era, sens dubte, l’expectació que va sorgir amb el seu conseqüent increment de la dedicació envers Internet. D’aquesta manera, molts de diaris, canals de televisió i emissores de ràdio varen passar a tenir, també, una pàgina alternativa a Internet. En les seves pàgines “webs” s’ofereix una gran diversitat de funcions i activitats: des d’una ampliació de les notícies fins a un “self-service” informatiu, on cadascú tria la notícia que vol veure/llegir/sentir. Les principals pàgines webs pel que fa als serveis de comunicació de l’illa són: www.ib3noticies.com pel que fa a la televisió i www.ultimahora.es i www.diariode Mallorca.es lluiten per el domini de la premsa a Internet.

S’ha arribat a un punt de desenvolupament on no sols les grans empreses o nuclis urbans són capaços de tenir la seva pròpia direcció web, sinó que fins i tot petites empreses de petits pobles o, fins i tot, persones anònimes poden fer-se una pàgina web. Això és possible gràcies a l’espectacular progrés que està protagonitzant la Xarxa i la ràpida integració que té dins la societat actual.

Actualment, moltes institucions públiques de les illes, com ajuntaments, sabent que vivim dins una societat de la informació i amb l’objectiu de preservar la identitat cultural també

l’han incorporat com una eina a favor de la circulació del coneixement de la cultura popular. Ara hom disposa de noves informacions allotjades a les webs dels distints ajuntaments balears i del Consell de Mallorca. Existeixen cercadors com “Mallorcaweb” o portals com “Geocities” o “Cercat”.

El periodisme digital, com s’ha esmentat, va sorgir amb l’arribada d’internet. Molts de mitjans de comunicació han fet servir la xarxa per ser present a l‘internet el canal més utilitzat del món. En l’actualitat tots els canals són presents a la xarxa com la televisió, la ràdio i la premsa. Mitjançant l’internet aquests canals han adquirit una perspectiva diferent, en el cas de la ràdio:

– L’aportació d’imatges ha romput l’horitzontalitat del canal.

– Major interactivitat entre emissor i receptor.

– La publicitat es complementa amb estímuls visuals.

– No hi ha una necessitat de concessió administrativa.

– Major creació de programes de ràdio.

– La saturació de dials deixa de ser un problema.

Ales Balears han sorgit en els últims anys una gran quantitat de nous programes de ràdio gracies a l’internet, durant els primers anys de ràdio a les Balears només hi havia la cadena COPE i SER avui en dia ja són 35 canals de ràdio. Alguns d’aquests canals són:

Cope, Ser, Radio Balear, Inselradio, Radio Diario, Rock & gol, 40 Principales Mallorca, Radio Murta, Onda Cero, Cadena 100, Europa FM, IB3 Ràdio, M80, Última Hora Punto Radio.

Entre molts d’altres canals de radio de

caràcter local. Les emissores enumerades anteriorment tenen totes un espai a la web.

En el cas de la televisió els avanços han sigut notables en els últims dos anys amb la incorporació d’IB3 a Balears. En el passat la TV era un canal analògic distribuït per cable, amb l’aparició d’internet la TV ha romput aquestes fronteres d’espai i temps.

Permet un control quasi total de la programació del canal ja que no depèn del ritme que imposa el canal. La interactivitat d’aquesta manera és major entre l’emissor i receptor. Un altre avantatge que té és la informació que proporciona que anys enrere no podia donar.

Ales Balears comtam amb 3 canals de TV de difusió a totes les Illes:

– TV de Mallorca

– IB3

– Canal 4 / Bussiness


3. Conclusions

Internet ha revolucionat per complet el sistema de treball i, sobretot, la possibilitat d’informació en molts d’àmbits professionals. Tot i estar en constant procés de millora, s’ha de tenir sempre en compte a l‘hora de fer alguna recerca. No obstant això, és obvi que encara sofreix algunes limitacions, però amb el pas del temps, de ben segur que s’aniran arreglant i pulint els petits problemes que puguin anar sorgint.

Degut a la seva generació espontània, l’organització de la Xarxa és pràcticament inexistent. Per això es necessari utilitzar el centre de dades, l’índex temàtic, els directoris o els motors de recerca per tal d’aconseguir una recerca el més exacta possible.

Per acabar, i com a dada més important, la presència de l’espanyol a la Xarxa és insignificant i ja no parlem del català, que és quasi inexistent.


4. Bibliografia.

«Ramón Salaverría». Facultat de Comunicació. Universitat de Navarra. 6 de març de 2008.

EFE, Londres: “Creador de Internet predice fin de la prensa”, 27 d’agosto de 2007.

— (http://www.maestrosdelweb.com/editorial/periodigital/). Dóna molta informació dels reptes i oportunitats del periodisme digital. Des de la mateixa adreça s’accedeix a manuals sobre periodisme molt actualitzats.

ARMENTIA, José I., CAMINOS, José M., ELEXGARAY, Jon, MARIN, Flora y MERCHÁN, Iker (2000): El Diario Digital. Análisis de los contenidos textuales, aspectos formales y publicitarios. Barcelona, Bosch


5. Apèndix documental

Llistat de premsa digital a les Illes Balears

· General:

El periódico (diariament en castellà)

La Vanguardia (diariament en castellà)

El país (diariament en castellà)

El mundo (diariament en castellà)

Última Hora (diariament en castellà)

Diario de Mallorca (diariament en castellà) Diari de Balears (diariament en català)

Adn (diariament, gratuït en castellà)

Qué (diariament, gratuït en castellà)

ABC (diariament en castellà)

Mallorca diario (diariament en castellà)

Mallorca confidencial (diariament en castellà)

Libertad balear (diariament en castellà)

La razón (diariament en castellà)

Mallorca Zeitung (diariament en Alemany)

Majorca daily bulletin (diariament en Anglés)

Diario Menorca (diariament en castellà de l’illa de Menorca)

Diario de Ibiza (diariament en castellà de Eivissa i Formentera)

La veu de Sòller (setmanari en català de Sòller, Fornalutx, Escorca i Bunyola)

Última Hora Menorca (diariament en castellà de l`illa de Menorca)

Última Hora Ibiza (diariament en castellà de l`lla de Eivissa)

Periodista digital (diariament en castellà)

El confidencial (diariament en castellà)

El plural (diariament en castellà)

Estrella Digital (diariament en castellà)

Diario Directo (dariament en castellà)

· Esportius:

Marca (diariariament castellà)

As (diariariament castellà)

Sport (diariariament en català i castellà)

El mundo deportivo (diariament en castellà)

· Financers:

Cinco dias (setmanari en castellà)

La Gazeta de los negocios (setmanari en castellà)

Wall Street Journal (setmanari en Anglés)

· Anuncis Classificats:

Segunda mano (setmanari en castellà)

Trueque (setmanari en castellà)

Venta y cambio (setmanari en castellà)