Tags

Related Posts

Share This

La nostra segona experiència

Sr. Llorenç Espasa

Estudiant de Periodisme

La revista acadèmica Temps de Comunicar continua la seva trajectòria amb la difusió del segon número.  La publicació, de caràcter anual, és un projecte creat per un col·lectiu d’investigadors, professors i estudiants de diverses Universitats amb la finalitat d’analitzar temes vinculats amb el món de la comunicació.

Cada edició constitueix una peça independent i amb un plantejament propi. Els treballs divulgats en el present Monogràfic examinen el procés de la transició democràtica a les Illes Baleares des d’una òptica periodística. El segon bloc de la revista, que es presenta amb el nom de Miscel·lània, hi tenen cabuda un conjunt d’articles fruit d’una tasca investigadora y creativa que ha d’estar present a tot centre d’ensenyament superior. Es una tasca fonamental l’estímul de l’interès per la cultura.

Per contextualitzar l’època històrica, el professor Llorenç Carrió tracta el moviment obrer durant la transició democràtica (1973 – 1977). Així com també explica la importància que varen tenir les agrupacions sindicals a l’hora de aconseguir una millora en les condicions laborals dels treballadors.
Seguidament, la doctora Neus Fernández al seu article esmenta la importància que va tenir TVE a les Illes Baleares com a mitjà per conèixer els canvis socials que esdevenien.
El doctorand Rafel Puigserver descriu l’evolució que va fer premsa forana un cop acabat el franquisme. A més, també desenvolupa com aquest tipus de periodisme va ajudar a crear l’Estat d’autonomies i a regular la normalització lingüística.
Finalment,  el doctor Joan Matas centra la seva investigació en l’anàlisi detingut i minuciós del paper que va tenir Diario de Mallorca en la transició. A través de l’estudi dels editorials publicats durant aquest període, l’article justifica com aquest fou un diari que apostà clarament per la democratització del país.