Protocol de Seguretat COVID-19

 • Alumnes especialment sensibles

  L'alumnat que presenta condicions de salut que els fan més vulnerables al COVID-19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir a Centre, sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint mesures de protecció de forma rigorosa. En tot cas, s'haurà de comprometre a complir les instruccions donades en cada moment per les autoritats sanitàries, i les indicacions del seu personal sanitari.
 • Aspectes a tenir en compte abans d'acudir al CESAG

  PRESÈNCIA DE SÍMPTOMES
  Si presentes símptomes compatibles amb el COVID-19 NO VAGIS AL CESAG. Contacta amb el telèfon 902079079 o el 971437079 o el 061 si es necessita atenció urgent i segueix les seves instruccions.
  CONSULTA COM ACTUAR: Decàleg sobre com actuar en cas de tenir símptomes de COVID-19

  CONTACTE ESTRET AMB PERSONA AFECTADA PER COVID-19
  Si has mantingut contacte estret amb:
  - Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no han utilitzat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
  - Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres (ex. Convivents, visites) i durant més de 15 minuts.
  Es considera contacte estret en un avió, als passatgers situats en un radi de dos seients al voltant d'un cas i a la tripulació que hagi tingut contacte amb aquest cas.
  NO HAS D'ACUDIR AL CESAG fins passats 14 dies, fins i tot si no presentes símptomes. Durant aquests dies has de fer un seguiment per si apareixen signes de la malaltia.

 • Precaucions en els desplaçaments

  Recorda que la distància interpersonal que es recomana mantenir és d'1.5 metres, de manera que, en la mesura del possible, es recomana utilitzar el transport individual, davant del col·lectiu.

  • Si et desplaces en el teu vehicle has extremar les mesures de neteja del mateix (neteja'l freqüentment, sobretot les superfícies que més es toquen) i evita que viatgi més d'una persona per cada fila de seients, mantenint sempre la major distància possible entre els ocupants (aquesta última norma s'aplica també si utilitzes un taxi).
  • Si utilitzes el transport públic, guarda la distància interpersonal amb la resta d'usuaris. Serà obligatori l'ús de mascareta higiènica.
  • En tots els casos, quan vagis pel carrer guarda la distància interpersonal de 1.5 metres.
 • Mesures al centre

  Les principals mesures de prevenció personal que s'han de prendre davant la COVID- 19 i altres infeccions respiratòries són les següents:
  • HIGIENE DE MANS. La higiene de mans ha de ser de forma freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons amb aigua i sabó o, si no amb gel hidroalcohòlic. S'ha de tenir en compte que quan les mans tenen brutícia visible el gel hidroalcohòlic no és suficient, i cal fer servir aigua i sabó.
  • ETIQUETA RESPIRATÒRIA. Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i esternudar, i tirar-los a les galledes d'escombraries previstes a l'efecte (papereres amb tapa i pedal que veuràs repartides per les instal·lacions). Si no es disposa de mocadors, emprar la part interna del colze per no contaminar les mans.Evitar tocar-te els ulls, el nas o la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.
  • ÚS DE GUANTS I MASCARETA. La via principal de transmissió és l'aèria, a través de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus o esternuda. També es transmet al tocar-se ulls, nas o boca després de tocar superfícies contaminades. Per tant, és fonamental tenir una constant higiene de mans i no tocar-se el nas, ulls i boca amb les mans.
   Les màscares són efectives només quan s'usen en combinació amb la neteja freqüent de les mans. per al'ús correcto de mascaretes veure Annex II.

   ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA HIGIÈNICA, A PODER SER REUTILITZABLE, PER A TOTES LES PERSONES QUE ACCEDEIXIN AL CENTRE I SEMPRE QUE NO ES PUGUI ASSEGURAR UNA DISTÀNCIA INTERPERSONAL D' ALMENYS 1.5 METRES, EN TOTS ELS ESPAIS DEL CENTRE, seguint les recomanacions de l'autoritat sanitària i la normativa vigents, i insistint en la seva correcta utilització.
 • Entrada i sortida del CESAG

  • Fixa't en la senyalització corresponent i respecta les rutes separades d'entrada i sortida que s'han establert a tot el Centre.
  • Les entrades i sortides han de ser ordenades i amb distància interpersonal d'almenys 1.5 metres.
  • No podran accedir al centre educatiu aquelles persones amb símptomes compatibles amb COVID-19, aquelles a les quals se'ls hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin finalitzat el període d'aïllament requerit o les que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
 • Circulació per espais comuns

  • A les vies de circulació com passadissos, sempre que l'amplada ho permeti, es circularà al costat de la paret de la nostra dreta, deixant el nostre costat esquerre per al sentit contrari de circulació.
  • Si les dimensions de la via no permeten adoptar la mesura anterior, es tendirà a establir un sentit únic per a cada via de circulació sempre que hi hagi una via per recórrer el mateix itinerari en sentit contrari, col·locant un cartell que indiqui quina és l'entrada i quin la sortida d'accés a la via.
  • Si les dues mesures anteriors no fossin possibles, s'haurà d'esperar a que passi una persona i després passarà l'altra.
  • S'evitarà la manipulació de mecanismes d'obertura de portes i teclats d'ús comú (portes obertes en la mesura que no afecti la seguretat patrimonial del Centre i, sempre que no es generin situacions poc confortables per corrents d'aire).
  • Es recomana utilitzar les escales sense tocar el passamans o barana, però tenint precaució per no perdre l'equilibri. Si haguessis de utilitzar-lo, renta't immediatament després les mans.
  • LAVABOS. L'ocupació màxima dels mateixos serà de dues persones. En tots els lavabos del Centre HI haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a l'assecat de mans.
  • ZONES COMUNES: Les zones comunes o zones de pas s'utilitzaran el mínim imprescindible per als desplaçaments d'uns espais a uns altres, evitant el seu ús per a entaular converses. En tots els espais públics s'ha de portar una mascareta posada quan no es pugui garantir la distància de seguretat d'1.5 m entre persones.
  • BIBLIOTEQUES I SEMINARIS. Romandran tancats fins a setembre.

   L'obertura de la Biblioteca es produirà per a les activitats de préstec i devolució d'obres, lectura en sala, així com per a informació bibliogràfica i bibliotecària. No es podrà fer ús dels ordinadors destinats per a l'ús públic. Les obres seran sol·licitades pels usuaris i proporcionades pel personal de la biblioteca. Un cop consultades, es dipositaran en els contenidors previstos per a ser posteriorment traslladats a l'espai previst per a una quarantena de 24h com a mínim (hauran d'estar perfectament identificats). No es desinfectaran els llibres ni les publicacions en paper. A les zones d'accés i en els punts de contacte amb el públic hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic. Les zones d'atenció al públic comptaran amb mampara per garantir la separació física. L'aforament de la sala es reduirà a aquell que permeti la distància de seguretat d'1,5 metres entre cada usuari. L'aforament màxim estarà visible a la porta d'entrada.

   Es permetrà l'ús dels seminaris a partir de setembre, sempre que no se superi la capacitat del 75% de l'aforament.
  • CAFETERIA. Romandrà tancada fins al setembre. Dins de la cafeteria no es permetrà un aforament superior al 75% de la capacitat del recinte. L'ús d'gel hidroalcohòlic serà obligatori abans d'entrar. La barra, taules i altres superfícies seran desinfectades amb regularitat. S'evitaran les cartes en paper i es disposarà de codis QR per a la seva consulta
  • POLIESPORTIU. S'ha de regular la seva activitat segons legislació vigent.
  • AULES, LABORATORIS, TALLERS I SALÓ D'ACTES. Romandran tancats fins al setembre. Quan s'obrin, en funció de les indicacions de les autoritats, l'aforament màxim serà el que s'indiqui, sempre respectant la distància mínima de 1.5 m. Després de l'ús d'algun d'aquests espais pera un grup classe, s'ha de ventilar l'espai 5 min.
En ResumenUso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú