Convocatòria de selecció de professorat a Comunicación


El CESAG obre un període per a la presentació de candidatures per al curs 2020-2021 en els graus en PeriodismeComunicació Audiovisual i Publicitat. Els CV dels aspirants que completin el procés d'inscripció via web s'envien automàticament a la directora del centre, Julia Violero i a l'adreça [email protected] Preguem s'especifiquin les assignatures d'interès i la dedicació possible (a jornada completa o parcial).

Relació d'assignatures i necessitats de professorat del curs 2020-2021
CursPeríode
Aproximació a la Comunicació Escrita i Audiovisual1rPrimer Semestre
Publicitat Digital i Interactiva4tPrimer Semestre
Narració Publicitària2nSegon Semestre
Narrativa interactiva4tSegon Semestre
Videojocs OPT3r i 4tSegon Semestre
Cinema d'animació OPT3r i 4tSegon Semestre
Perfils cercats
Doctor en Publicitat i Relacions Públiques,
Doctor en Comunicació Audiovisual.
Experiència docent i familiarització amb el sistema d'ensenyament universitari actual
Criteris per a la selecció de personal docent i investigador
Criteris de valoracióSeran mèrits avaluables positivament els següents:
Formació acadèmicaEspecialment estar en possessió del títol de Doctor. També expedient acadèmic, qualificacions i premis rebuts.
Estar en possessió de l'avaluació positiva en la figura de "Professor d'Universitat Privada" o de "Professor Contractat Doctor" per part de l'Agència d'Avaluació (ANECA) o Agència Autonòmica.
Activitat docentExperiència, qualitat i innovació Amplitud de la docència; responsabilitat i participació en projectes d'innovació docent; elaboració de materials didàctics; premis, mencions i avaluació positiva de l'activitat docent).
Activitat investigadoraPublicacions en revistes, preferentment indexades a JCR, SCOPUS i altres bases de dades recomanades per les agències d'avaluació; llibres o capítols de llibres amb índexs de qualitat reconeguts; sexennis d'investigació reconeguts; participació a congressos; patents; participació en projectes d'investigació; pertànyer a consells editorials de revistes i organitzacions científiques; progrés en el doctorat -en cas de no doctor-; estades en altres centres docents o d'investigació de reconegut prestigi).
Trajectòria laboral / Formació específicaAmplitud i significativitat en el desenvolupament d'activitat professional relacionada amb l'àrea de coneixement de l'assignatura a impartir o àrees afins a aquesta; exercici de llocs de rellevància en relació amb el perfil professional; exercici de càrrecs de gestió relacionats amb la docència; altres títols universitaris, cursos de perfeccionament lligats amb l'àrea de coneixement de l'assignatura a impartir o àrees afins a aquesta.
Altres mèritsActivitats i Formació vinculades al perfil del centre (Jornades, cursos, seminaris…).
Aptituds personals rellevants (Sociabilitat, control emocional, dinamisme, motivació per al treball, lideratge, creativitat, integritat, orientació cap a la qualitat en el treball, direcció de grups de persones per a treballs en funció d'objectius).
Nivell de domini en idiomes estrangers.
Anglès C1.
Qualsevol altre mèrit relacionat amb l'activitat docent o professional que no tingui cabuda en els apartats anteriors.
  • Més informació i resposta a dubtes

    Julia Violero
    Directora del CESAG
    [email protected]

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Menú